Congressum episcoporum Košice 2013
english italiano slovensky  
Congressum episcoporum Košice 2013
ENGLISH ITALIANO SLOVENSKY Úvod  |  News  |  Kontakt  |  Privátna zóna  
Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy,
Košice, 17. - 20. október 2013


Pod záštitou Rady európskych biskupských konferencií (CCEE) sa každoročne organizuje Stretnutie biskupov východných katolíckych cirkví Európy. Cieľom stretnutia je hľadať odpovede na aktuálne výzvy, ktoré dnešný kultúrno – spoločenský kontext Európy stavia pred kresťanov východných katolíckych obradov. Každý rok v spolupráci s CCEE skupina odborníkov pripravuje tému stretnutia. Odborné prednášky a živá diskusia prinášajú konkrétne princípy práce pre jednotlivé regióny Európy. Téma tohto roka je Evanjelizácia kultúry. Výber témy je podmienený 1150. výročím príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a slávením Roka viery v Katolíckej cirkvi. Nie menej podstatným impulzom je aj titul Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Tieto tri momenty ponúkajú príležitosť zamýšľať sa nad pretavovaním kultúry Ježišovým evanjeliom z perspektívy cyrilometodskej misie i súčasnosti. Pozvanými hosťami stretnutia, ktorí sa podelia o svoje postrehy sú J. Em. Jozef kardinál Tomko, J. Ex. Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi a P. Marko Rupnik,SJ, riaditeľ Centra Aletti v Ríme.

Stretnutie sa uskutoční v Košiciach v dňoch 17. – 20. októbra 2013. Podrobný program stretnutia bude v dostatočnom časovom odstupe zverejnený na webovej stránke www.concilium2013.grkatke.sk.Program Stretnutia východných katolíckych biskupov Európy Košice 2013

ŠTVRTOK 17.10.2013
  12:00 Privítanie a prezentácia hostí (Hotelová akadémia, Južná trieda 10)
  16:00 Večiereň (Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky; ul. Moyzesova)
  17:00 Predstavenie Košickej eparchie (biskupská rezidencia)
  18:00 Ekumenický koncert (Štátne divadlo Košice)

PIATOK 18.10.2013
  8:45 Konferencia I. časť (Hotelová akadémia) uzavretý vstup
  15:00 Prehliadka mesta Košice
  18:00 Svätá liturgia (Katedrála Narodenia presvätej Bohorodičky; ul. Moyzesova)

SOBOTA 19.10.2013
  9:00 Svätá liturgia (Chrám sv. Petra a Pavla, sídlisko Košice-Terasa)
  11:00 Stretnutie s arcibiskupom Bernardom Boberom (arcibiskupská rezidencia)
  12:00 Prehliadka Dómu svätej Alžbety
  15:00 Konferencia II. časť (Hotelová akadémia) uzavretý vstup
  17:00 Vernisáž výstavy Byzantské umenie (Teologická fakulta, Hlavná 89)
  17:45 Tlačová konferencia (Teologická fakulta, Hlavná 89)

NEDEĽA 20.10.2013
  10:30 Svätá liturgia (Bazilika minor Michalovce)
  15:00 Akatist k Bohorodičke (Pútnické miesto Klokočov)  e-mail: concilium2013@grkatke.sk   |   tel. +421 911 711 226   |   web: http://concilium2013.grkatke.sk

©Greek Catholic Eparchy of Košice 2013  
©Eparchia Grecocattolica di Košice 2013  
©Gréckokatolícka eparchia Košice 2013